Məhsul və Xidmətlər

Neft Əsaslı Qazma Məhlulu, Su Əsaslı Qazma Məhlulu, Duzlu Məhlul

Məhlul  kimyəvi reagentlərdən və müxtəlif təbii minerallardan hazırlanır. Çənlərdə qarışdırıldıqdan sonra hazır məhlul əmələ gəlir və buruq quyularının qazma əməliyyatları zamanı istifadə olunur. Quyu borusundaki təzyiqi tənzimləyir, kəsmə və qırıntıları borudan yığışdırır, qazma zamanı əmələ gələn sızıntılı layları bloklayır, qazma bitini soyudur və yağlayır

Qazma Üçün Kimyəvi Reagentlər, Aşqar

Qazma üçün müxtəlif funksiyalara malik reagəntlərin satışı. Kimyəvi reagentlər məhlulların özlülüklüyünü artırır və quyuda qazıntı zamanı məhlul itkisinin qarşısını alır, quyu laylarının zədələnmə riskini azaldır. Satışda müxtəlif növ aşqarlar mövcuddur:

Qələviliyi tənzimləyən agent

Emulsiya tənzimləyiciləri

İtki dövriyyəsi reagentləri

Yağlayıcı, nəmləndirici agentlər

Özlülük, Saxlayıcı agentlər

Ağırlaşdırıcılar